kuking, Tác giả tại Nền tảng tạo Web Landing Page hàng đầu Việt Nam - Trang 2 trên 3
  • You are here:
  • Home »
  • Author's Archive:

All posts by kuking

Thiết kế một landing page hoàn chỉnh từ A-Z

Video cách Thiết kế một landing page hoàn chỉnh từ A-Z trong WordPress. Sử dụng bộ công cụ Thrive Xem thêm: Hướng dẫn cài đặt và kích hoạt bản quyền miễn phí 14 ngày  

Đọc thêm

Chọn mẫu đẹp trong kho giao diện khi thiết kế Landing Page

Video cách Chọn mẫu đẹp trong kho giao diện khi thiết kế Landing Page WordPress. Sử dụng bộ công cụ plugin Thrive

Đọc thêm

Cách sao chép nội dung trong thiết kế Landing Page

Video cách Cách sao chép nội dung trong thiết kế Landing Page WordPress. Sử dụng bộ công cụ tạo landing page Thrive

Đọc thêm

Hiện và ẩn nội dung trên Mobile khi thiết kế Landing Page

Video cách tùy chỉnh Hiện và ẩn nội dung trên Mobile khi thiết kế Landing Page WordPress.   

Đọc thêm

Căn chỉnh bố cục nội dung đa màn hình trong Landing Page

Video cách tùy chỉnh Căn chỉnh bố cục nội dung đa màn hình trong Landing Page WordPress.    

Đọc thêm

Cách căn chỉnh phù hợp giao diện Mobile khi thiết kế Landing Page

Video Cách căn chỉnh phù hợp giao diện Mobile khi thiết kế Landing Page trong WordPress. Sử dụng bộ công cụ plugin Thrive

Đọc thêm

Cách xuất và nhập mẫu có sẵn khi thiết kế Landing Page

Video Hướng dẫn cách xuất và nhập mẫu có sẵn Landing Page WordPress. Sử dụng bộ công cụ thiết kế tuyệt vời Thrive

Đọc thêm

Sử dụng kích thước ảnh tối ưu trong Landing Page

Video cách Sử dụng kích thước ảnh tối ưu Landing Page trong WordPress. Sử dụng bộ công cụ Thrive  

Đọc thêm

Sử dụng hình ảnh bao quanh văn bản khi thiết kế Landing Page

Video cách Sử dụng hình ảnh bao quanh văn bản khi thiết kế Landing Page trong WordPress. Sử dụng bộ công cụ Thrive  

Đọc thêm

Cách tạo hộp nội dung đẹp khi thiết kế Landing Page

Video Cách tạo hộp nội dung đẹp khi thiết kế Landing Page trong WordPress. Sử dụng bộ công cụ Thrive

Đọc thêm