Biến Landing Page thành ứng dụng bằng 1 nút bấm - Nền tảng tạo Web Landing Page hàng đầu Việt Nam

0356.000.123

  • You are here:
  • Home »
  • Blog »

Biến Landing Page thành ứng dụng bằng 1 nút bấm

Với công nghệ của Landing Page Movan, Chỉ cần một nút bấm sản phẩm/dịch vụ của bạn sẽ có mặt trên điện thoại khách hàng. Không cần truy cập internet khách hàng vẫn xem trọn thông tin sản phẩm hay dịch vụ.

Đặc biệt thương hiệu của bạn sẽ nằm trong tâm trí của khách hàng

Bước 1: Khách hàng bấm nút thêm website của bạn vào điện thoại

Bước 2: Bấm nút thêm

Bước 3: Truy cập ứng dụng sản phẩm/dịch vụ của bạn trên bằng ứng dụng