Hướng dẫn tính năng Shadow Effect trong Thrive Architect độc đáo

Hướng dẫn tính năng Shadow Effect trong Thrive Architect – Landing Page

Hướng dẫn tính năng Shadow Effect trong Thrive Architect là một trong nhiều tính năng độc đáo trong plugin: Bao gồm đổ bóng, bóng bên trongbóng bên ngoài. Tính năng này rất tốt cho các bạn sử dụng để làm đẹp Landing Page của bạn.

Hãy chọn phụ đề TIẾNG VIỆT trong VIDEO để xem nhé các bạn: