Hướng dẫn tùy chỉnh trong hộp nội dung Landing Page Thrive Architect


Hướng dẫn bạn làm thế nào để tùy chỉnh các hộp nội dung trong Landing Page. Bao gồm các hộp tính năng cho các trang bán hàngLanding Page, hộp ghi chú và các hộp nổi bật cho các bài đăng trên blog và các hộp nền hình ảnh, bởi vì những trang này trông thật tuyệt.

Hãy khám phá ở video của tôi.

Hãy chọn phụ đề TIẾNG VIỆT để xem nhé các bạn:

Đăng ký dùng thử MIỄN PHÍ Landing Page

Thông tin của bạn được bảo mật hoàn toàn theo điều khoản và chính sách

Vừa có landing page được mua tại Đồng Nai