Tùy chọn hiệu ứng động,lớp phủ cho ảnh,video,button cho Landing Page

Tùy chọn hiệu ứng động,lớp phủ cho ảnh,video,button với Landing Page Thrive Architect

Trong video là  hướng dẫn tùy chọn kiểm soát nhiều hành động, hiệu ứng của ảnh, mở các video- hình ảnh, các nút button một cách sống động nhất. Hay các lớp phủ và nhiều hơn nữa….

Hãy chọn phụ đề TIẾNG VIỆT để xem nhé các bạn:

[tu_countdown id=3028 design=13][/tu_countdown]

Đăng ký dùng thử MIỄN PHÍ Landing Page

Thông tin của bạn được bảo mật hoàn toàn theo điều khoản và chính sách

Vừa có landing page được mua tại Đồng Nai