Lưu trữ Video hướng dẫn Landing Page - Trang 2 trên 2 - Nền tảng tạo Web Landing Page hàng đầu Việt Nam
  • You are here:
  • Home »
  • Video hướng dẫn Landing Page

Category Archives for Video hướng dẫn Landing Page

Sử dụng hình ảnh bao quanh văn bản khi thiết kế Landing Page

Video cách Sử dụng hình ảnh bao quanh văn bản khi thiết kế Landing Page trong WordPress. Sử dụng bộ công cụ Thrive  

Đọc thêm

Cách tạo hộp nội dung đẹp khi thiết kế Landing Page

Video Cách tạo hộp nội dung đẹp khi thiết kế Landing Page trong WordPress. Sử dụng bộ công cụ Thrive

Đọc thêm

Tùy chỉnh các hiệu ứng trong Landing Page

Video cách tùy chỉnh hiệu ứng khi thiết kế Landing Page trong WordPress. Sử dụng bộ công cụ Thrive 

Đọc thêm

Tùy chỉnh CTA – Call to action trong Landing Page

Video hướng dẫn cách Tùy chỉnh CTA – Call to action trong Landing Page 

Đọc thêm

Cách tùy chỉnh số điện thoại trong Landing Page

Cách tùy chỉnh số điện thoại trong Landing Page mời bạn xem video sau: 

Đọc thêm